Bổ Nhiệm Ông Vũ Tuấn Cường Giữ Chức Cục Trưởng Cục Quản Lý Dược Hiện Nay Là Ai?

Lãnh đạo Cục quản lý dược hiện nay là ai? Nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Cục quản lý dược là gì? – Thanh Tân (Bình Phước)


*
Mục lục nội dung bài viết

Lãnh đạo Cục cai quản dược hiện nay là ai? (Hình từ internet)

1. Lãnh đạo Cục quản lý dược hiện nay là ai?

Lãnh đạo Cục làm chủ dược: gồm Cục trưởng và những Phó viên trưởng.

Bạn đang xem: Cục trưởng cục quản lý dược

Cục trưởng và những Phó viên trưởng do bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế té nhiệm, miễn nhiệm, miễn nhiệm theo các quy định của pháp luật.

Cục trưởng chịu trách nhiệm trước bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế với trước luật pháp về toàn bộ hoạt động của Cục; Phó cục trưởng giúp việc cho cục trưởng và được viên trưởng giao phụ trách một vài công tác, chịu trách nhiệm trước cục trưởng cùng trước điều khoản về các nhiệm vụ được giao.

(Khoản 1 Điều 3 ra quyết định 1969/QĐ-BYT)

Lãnh đạo Cục cai quản dược hiện thời là:

- viên trưởng Cục cai quản dược: DSCKII. Vũ Tuấn Cường.

- Phó viên trưởng Cục quản lý dược: TS. Tạ mạnh bạo Hùng, Th
S. Nguyễn Thành Lâm, PGS.TS. Lê Việt Dũng.

2. Tổ chức cơ cấu tổ chức của Cục làm chủ dược

Cơ cấu tổ chức triển khai của Cục thống trị dược bao gồm:

- văn phòng và công sở Cục;

- Phòng thống trị kinh doanh dược;

- Phòng cai quản chất lượng thuốc;

- chống Đăng ký thuốc;

- Phòng cai quản giá thuốc;

- chống Pháp chế - Hội nhập;

- Phòng cai quản mỹ phẩm;

- Đơn vị sự nghiệp trực nằm trong Cục:Trung trọng điểm Đào tạo thành và cung cấp doanh nghiệp dược, mỹ phẩm.

(Khoản 2 Điều 3 đưa ra quyết định 1969/QĐ-BYT)

3. Cơ chế vận động và biên chế của Cục thống trị dược

- Cục thống trị Dược vận động theo cơ chế thủ trưởng;

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của văn phòng công sở Cục và các phòng, tổ chức thuộc Cục vị Cục trưởng luật trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Cục. Quan hệ giữa văn phòng và công sở Cục, những phòng, tổ chức triển khai thuộc Cục vì Cục trưởng quy định;

- việc bổ nhiệm, miễn nhiệm những chức danh lãnh đạo Văn phòng Cục, lãnh đạo những phòng, tổ chức triển khai thuộc Cục tiến hành theo mức sử dụng của pháp luật;

- những chức danh chỉ huy Cục, lãnh đạo Văn phòng Cục, lãnh đạo các phòng, tổ chức triển khai thuộc cục được hưởng trọn phụ cung cấp theo biện pháp của pháp luật.

- Biên chế: Biên chế của Cục thống trị Dược được xác minh theo hình thức của quy định về vị trí việc làm và được điều chỉnh theo nhu cầu vị trí câu hỏi làm do bộ trưởng Bộ Y tế đưa ra quyết định trên cơ sở khuyến cáo của viên trưởng Cục quản lý Dược.

(Khoản 3, 4 Điều 3 quyết định 1969/QĐ-BYT)

4. Trách nhiệm và quyền hạn của Cục quản lý dược

(1) công tác xây dựng chủ yếu sách, pháp luật về dược, mỹ phẩm

- chủ trì hoặc tham gia tạo ra chiến lược, thiết yếu sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án trở nên tân tiến ngành dược vn để trình bộ trưởng Bộ Y tế phê cẩn thận hoặc phát hành hoặc bộ trưởng Bộ Y tế trình cấp gồm thẩm quyền phê chăm sóc hoặc ban hành;

- chủ trì hoặc thâm nhập xây dựng những văn phiên bản quy phi pháp luật, giải pháp chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật giang sơn về dược, mỹ phẩm để trình cấp bao gồm thẩm quyền ban hành;

- nhà trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai lấy ý kiến, thẩm tra soát, hoàn thiện, chuyển cỗ Khoa học tập và technology thẩm định, công bố Bộ tiêu chuẩn chỉnh Quốc gia về thuốc, nguyên liệu làm thuốc; trình bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và update Dược điển nước ta trên cơ sở cỗ tiêu chuẩn Quốc gia về thuốc, vật liệu làm thuốc;

- công ty trì, phối phù hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định, trình bộ trưởng Bộ Y tế phát hành Dược thư quốc gia Việt Nam;

- nhà trì, phối phù hợp với Cục quản lý Y, Dược truyền thống cổ truyền xây dựng trình bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc, dược chất thuộc hạng mục chất bị cấm áp dụng trong một số ngành, lĩnh vực; hạng mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt; hạng mục thuốc hiếm; hạng mục thuốc thiết yếu; hạng mục thuốc ko kê đơn;

- nhà trì, phối hợp với Vụ planer - Tài bao gồm và Trung tâm bán buôn tập trung thuốc nước nhà xây dựng hạng mục thuốc trong nước sản xuất đáp ứng nhu cầu yêu ước về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp; hạng mục thuốc đấu thầu; hạng mục thuốc đấu thầu tập trung; danh mục thuốc được áp dụng vẻ ngoài đàm phán giá bán theo luật pháp của pháp luật;

- Xây dựng, phát hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp bao gồm thẩm quyền ban hành các văn bạn dạng hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về dược, mỹ phẩm còn chỉ đạo, phía dẫn tổ chức triển khai thực hiện.

(2) Công tác đk lưu hành thuốc, vật liệu làm thuốc.

Xem thêm: Học tiếng nhật ở đâu hà nội học là đỗ jlpt, 10 trung tâm tiếng nhật đáng học nhất ở hà nội

- tiếp nhận hồ sơ, tổ chức đánh giá và thẩm định hồ sơ đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc; cấp, gia hạn, nạm đổi, bổ sung và tịch thu giấy đk lưu hành thuốc, vật liệu làm thuốc theo quy định của pháp luật;

- Cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận lưu hành từ do thành phầm dược phẩm (CFS), giấy hội chứng nhận sản phẩm dược phẩm (CPP) theo chính sách của pháp luật;

(3) công tác thử thuốc trên lâm sàng

- Trình bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế ban hành quy định về tài liệu lâm sàng trong hồ nước sơ đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc;

- Phối hợp với Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo ra xây dựng, sửa đổi, bổ sung cập nhật các chính sách về demo thuốc trên lâm sàng trình bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và phối kết hợp hướng dẫn thực hiện thực hiện.

(4) Công tác cai quản kinh doanh dược, hành nghề dược

- Chỉ đạo, triển khai tiến hành công tác quản lý kinh doanh dược, hành nghề dược; công tác làm chủ thuốc, nguyên vật liệu làm thuốc phải kiểm soát điều hành đặc biệt;

- chào đón hồ sơ, tổ chức triển khai thẩm định, review và trình bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế cấp, cung cấp lại, điều chỉnh nội dung và tịch thu giấy ghi nhận đủ điều kiện kinh doanh dược so với các các đại lý sản xuất, xuất khẩu, nhập vào thuốc, nguyên vật liệu làm thuốc; cơ sở marketing dịch vụ bảo vệ thuốc, nguyên liệu làm thuốc; cơ sở sale dịch vụ chu chỉnh thuốc, vật liệu làm thuốc; cơ sở kinh doanh dịch vụ thử tương đương sinh học tập của thuốc theo cơ chế của pháp luật;

- chào đón hồ sơ, tổ chức thẩm định, cấp, gia hạn, ráng đổi, bổ sung và thu hồi giấy phép xuất khẩu, nhập vào thuốc, nguyên vật liệu làm thuốc, bao bì tiếp xúc thẳng với thuốc, chất chuẩn chỉnh theo vẻ ngoài của pháp luật;

- mừng đón hồ sơ, tổ chức thẩm định, review và trình bộ trưởng Bộ Y tế cấp, cấp lại, kiểm soát và điều chỉnh nội dung và thu hồi chứng chỉ hành nghề dược theo hiệ tượng thi theo khí cụ của pháp luật;

- Duyệt đơn hàng mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên vật liệu làm thuốc là dược hóa học gây nghiện, dược chất hướng thần, chi phí chất sử dụng làm dung dịch theo mức sử dụng của pháp luật.

(5) Công tác thống trị chất lượng thuốc, nguyên vật liệu làm thuốc

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác thống trị nhà nước về unique thuốc, nguyên vật liệu làm thuốc trên phạm vi toàn quốc theo phương tiện của pháp luật;

- Tổ chức đánh giá việc đáp ứng thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên vật liệu làm dung dịch (GMP), thực hành xuất sắc phòng xem sét (GLP), thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên vật liệu làm dung dịch (GSP); cấp, điều chỉnh, tịch thu Giấy chứng nhận GLP, GMP, GSP theo luật pháp của pháp luật;

- Tổ chức nhận xét việc đáp ứng nhu cầu thực hành xuất sắc sản xuất dung dịch (GMP) của các cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc nước ngoài khi đk lưu hành tại nước ta theo lý lẽ của pháp luật;

- ra quyết định theo thẩm quyền câu hỏi đình chỉ lưu lại hành, tịch thu thuốc, vật liệu làm thuốc; xử trí thuốc, vật liệu làm thuốc bị thu hồi theo dụng cụ của pháp luật.

(6) Công tác cai quản thông tin, truyền bá thuốc, cảnh giác dược và thực hiện thuốc an toàn, phù hợp lý

- Chỉ đạo, làm chủ và tổ chức triển khai các hoạt động liên quan lại đến lĩnh vực cảnh giác dược, theo dõi bội nghịch ứng vô ích và những thông tin khác liên quan đến dung dịch trên phạm vi cả nước;

- Chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai triển khai công tác làm chủ thông tin, pr thuốc trên phạm vi cả nước;

- tổ chức triển khai thẩm định, cấp, cấp lại, kiểm soát và điều chỉnh nội dung giấy xác thực nội dung thông tin thuốc, giấy chứng thực nội dung pr thuốc theo biện pháp của pháp luật.

(7) Công tác cai quản giá thuốc

- tiến hành các nội dung làm chủ nhà nước về giá thuốc theo điều khoản của pháp luật; tiếp nhận, công bố và thanh tra rà soát hồ sơ kê khai, kê khai lại, chũm đổi, bổ sung thông tin về giá chỉ thuốc theo nguyên lý của pháp luật;

- Phối phù hợp với các đơn vị liên quan để triển khai những biện pháp ổn định giá thuốc theo giải pháp của pháp luật.

(8) công tác làm việc dược căn bệnh viện

- chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, tính toán về nguồn cung ứng thuốc, giá bán thuốc và chất lượng thuốc tại đại lý khám bệnh, chữa trị bệnh; việc tiến hành nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt bảo vệ thuốc, vật liệu làm thuốc (GSP);

- Phối phù hợp với Cục làm chủ Khám, chữa dịch và các đơn vị liên quan hướng dẫn và chỉ huy triển khai chuyển động dược lâm sàng trong đại lý khám bệnh, chữa trị bệnh;

- Tham gia, phối phù hợp với Cục cai quản Khám, chữa bệnh dịch và các đơn vị tương quan hướng dẫn thực hiện việc sử dụng thuốc vừa lòng lý, an toàn, hiệu quả; triển khai các câu chữ khác có liên quan trong công tác cai quản nhà nước về dược bệnh viện theo sự phân công của bộ trưởng bộ Y tế.

(9) Công tác làm chủ mỹ phẩm

- Chỉ đạo, phía dẫn tổ chức triển khai thực hiện trọn vẹn công tác làm chủ nhà nước so với mỹ phẩm;

- tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thực hiện review và cấp, cấp lại, điều chỉnh, tịch thu giấy ghi nhận cơ sở đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chuẩn chỉnh thực hành giỏi sản xuất mỹ phẩm (CGMP); cấp, điều chỉnh, tịch thu số chào đón phiếu chào làng sản phẩm chất làm đẹp nhập khẩu; phê duyệt chuyển đổi các nội dung đã chào làng trên phiếu chào làng sản phẩm mỹ phẩm; cấp, điều chỉnh, thu hồi giao dịch nhập khẩu chất làm đẹp theo phương pháp của pháp luật. Ra quyết định theo thẩm quyền việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm theo pháp luật của pháp luật.

(10) Chỉ đạo, hướng dẫn chăm môn, kiểm tra, thanh tra

- Chỉ đạo, phía dẫn trình độ việc triển thi công tác thống trị nhà nước về dược cùng mỹ phẩm tại những Sở Y tế và công tác dược tại các bộ, ngành tương quan theo công cụ của pháp luật;

- thực hiện công tác kiểm tra, tham gia triển khai thanh tra chăm ngành và giải pháp xử lý vi phi pháp luật trong nghành nghề dược và mỹ phẩm theo nguyên tắc của pháp luật;

- Phối phù hợp với các phòng ban liên quan triển khai công tác phân phát hiện, đấu tranh, phòng chặn các hành vi buôn lậu, gian lận dịch vụ thương mại và hàng giả, kém chất lượng, ko rõ nguồn gốc xuất xứ về thuốc, nguyên liệu làm thuốc, hóa mỹ phẩm theo giải pháp của pháp luật.

(11) các nhiệm vụ khác

- nhà trì hoặc phối phù hợp với các đơn vị chức năng liên quan tiến hành công tác thông tin, truyền thông về những chủ trương, chủ yếu sách, chuyển động về dược, mỹ phẩm;

- nhà trì, phối phù hợp với Cục cơ sở hạ tầng và lắp thêm y tế và những đơn vị khác gồm liên quan quản lý việc sản xuất, sử dụng khí oxy thực hiện trong y tế;

- xuất bản kế hoạch và tổ chức triển khai triển bắt đầu khởi công tác hợp tác, hội nhập nước ngoài trong nghành nghề dược, mỹ phẩm;

- công ty trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành các chức năng Cơ quan làm chủ quốc gia về vắc xin (NRA) của bộ Y tế;

- chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tiến hành đề án Người vn ưu tiên cần sử dụng thuốc Việt Nam;

- Phối phù hợp với Vụ planer - Tài thiết yếu xây dựng hạng mục thuốc, nguyên vật liệu làm thuốc dự trữ tổ quốc và phối phù hợp với các đơn vị chức năng liên quan tiền để tổ chức triển khai triển khai thực hiện;

- Phối phù hợp với Cục quản lý Y, Dược truyền thống trong công tác cai quản và cách tân và phát triển dược liệu;

- triển khai công tác pháp chế, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm; tổ chức triển khai cơ chế một cửa nước nhà và chính sách một cửa ngõ ASEAN trong nghành nghề dược, mỹ phẩm;

- Thực hiện chế độ thống kê, thông tin, báo cáo, cai quản hồ sơ, tài liệu trong nghành nghề dịch vụ dược, hóa mỹ phẩm theo quy định;

- cai quản tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, tài sản, kinh phí đầu tư được giao theo đúng quy định của pháp luật;

(Chinhphu.vn) - Chiều 23/3, cỗ Y tế đã tổ chức Lễ công bố quyết định ngã nhiệm đồng minh Vũ Tuấn Cường giữ lại chức cục trưởng Cục cai quản Dược, bộ Y tế.


*
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý dược đến ông Vũ Tuấn Cường. Ảnh: VGP/Hiền Minh

Trao quyết định với phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chúc mừng đồng chí Vũ Tuấn Cường đã được tập thể Ban cán sự Đảng với Lãnh đạo Bộ tin tưởng bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý Dược Bộ Y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim tiến cho biết, đồng chí Vũ Tuấn Cường là cán bộ ở cấp cơ sở được đào tạo chủ yếu quy, bao gồm hệ thống, được rèn luyện thử thách và qua nhiều cương vị không giống nhau. Mặc dù ở cương vị công tác làm việc nào, đồng chí Vũ Tuấn Cường đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, được đồng chí, đồng nghiệp quý mến, ủng hộ.

Bộ trưởng tin tưởng, trên cương vị được giao, đồng chí Vũ Tuấn Cường tiếp tục phạt huy khiếp nghiệm, năng lực công tác, đoàn kết nội bộ thuộc tập thể Cục Quản lý Dược thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Vũ Tuấn Cường mang lại biết trong nhiệm kỳ của bản thân sẽ dành chổ chính giữa huyết vào việc vạc triển ngành dược; thực thi minh bạch trong bao gồm sách, chú trọng vạc triển công nghiệp dược vào nước. Trong đó, sẽ nhiệt tình phát triển dược liệu và thuốc từ dược liệu.

Được biết, năm 2017, đồng chí Vũ Tuấn Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh, là 1 trong 66 cá nhân được Liên hiệp các Hội Khoa học cùng Kỹ thuật Việt Nam tôn vinh là “Trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *