Đáp Án Và Đề Thi Tiếng Anh 2019, 2020, 2021 Có Đáp Án, Đề Thi Tiếng Anh Thpt Quốc Gia 2019 Full Đáp Án

Cho dù được xem như là môn dễ thở duy nhất trong 3 môn chính: Toán, Văn, Anh, những sĩ tử vẫn chạm mặt nhiều trở ngại khi tranh đấu với môn thi này. Đặc biệt là vào năm 2019: Được nhận xét là đã gồm phần giảm tải đối với năm 2018, đề thi giờ đồng hồ anh THPT non sông 2019 của vẫn đã đem lại cho các sĩ tử phải vò đầu bứt tai với những thắc mắc đầy tấn công đố và hiểm hóc. 

Vậy sau đây các bạn hãy cùng IZONE quan sát lại bài bác thi năm 2019 để làm rõ hơn về format của bài thi, cũng như cũng cố thêm cho mình kiến thức và kỹ năng tiếng Anh nhé!

Đề thi giờ đồng hồ anh THPT giang sơn 2019

Dưới đó là 4 mã đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mà bạn cần biết:

Mã đề 401: Mã đề 401 2019.pdf

Mã đề 402: Mã đề 402 2019.pdf

Mã đề 403: Mã đề 403 2019.pdf

Mã đề 404: Mã đề 404 2019.pdf

Đáp án đề thi giờ anh THPT non sông 2019

Đáp án mã đề 401

*

Đáp án mã đề 402

*

Đáp án mã đề 403

*

Đáp án mã đề 404

*

Giải thích cụ thể mã đề 401

Đáp ánGiải thích bỏ ra tiếtPhân loại
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word that differs from the other three in the position of primary căng thẳng in each of the following questions.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh 2019

1. B

A. Consist /kənˈsɪst/ -> trọng âm nhấp vào âm số 2

B. Carry /ˈkær.i/ -> trọng âm nhấn vào âm số 1

C. Remove /rɪˈmuːv/ -> trọng âm bấm vào âm số 2

D. Protect /prəˈtekt/ -> trọng âm nhấp vào âm số 2

Kiến thức về trọng âm giờ đồng hồ Anh
2. A

A. Solution /səˈluː.ʃən/ -> trọng âm nhấp vào âm số 2

B. Principal /ˈprɪn.sə.pəl/ -> trọng âm nhấp vào âm số 1

C. Passenger /ˈpæs.ən.dʒər/ -> trọng âm nhấn vào âm số 1

D. Continent /ˈkɒn.tɪ.nənt/ -> trọng âm nhấp vào âm số 1

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions
3. A

A. touch /tʌtʃ/

B. Round /rnd/

C. Ground /ɡrnd/

D. Shout /ʃt/

Kiến thức về phát âm tiếng Anh
4. D

A. Combined /kəmˈbaɪnd/

B. Travelled /ˈtræv.əld/

C. Behaved /bɪˈheɪvd/

D. practised /ˈpræk.tɪst/

Để vấn đáp chính xác câu hỏi này, bạn phải nắm rõ quy tắc phát âm ed

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the option that best completes the following exchanges.
5. B

A shop assistant is talking lớn a customer.

– siêu thị assistant: “Do you need anything else?”

– Customer: “__________”

A. Good job!

B. That’s all. Thanks

C. With pleasure.

D. You’re welcome.

Giải thích

A sai, vì “Good job!” chỉ được dùng khi khen ai kia khi họ có tác dụng điều gì tốt, nhưng lại bạn nhân viên chỉ hỏi chúng ta có cần giúp gì thêm thôi.

B. đúng, vì nó trả lời trực tiếp thắc mắc của chúng ta nhân viên: “bạn còn cần gì nữa không?” – “Tôi gồm đủ rồi. Cảm ơn nhé.”

C và D sai, bởi câu này chỉ hợp lý khi đáp lại lời cảm ơn.

Bối cảnh xã hội
6. D

Ann and Peter are talking about housework.

– Ann: “I think children should be paid for doing the housework ,”

– Peter: “____________. It’s their duty in the family.”

A. You’re exactly right

C. There’s no doubt about it

B. That’s what I think

D. I don’t think so

Giải thích

Câu trả lời của Peter không đồng ý với Ann: “bọn trẻ buộc phải được trả tiền để triển khai việc đơn vị > D đúng, trong khi các câu còn lại đều biểu thị sự đồng ý. 

Bối cảnh thôn hội
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.
7. A

These photos brought back many sweet memories of our trip to lớn Hanoi last year,

A. Recalled

B. Released

C. Revised

D. Caught

Giải thích 

bring back memories: gợi ghi nhớ lại (đem lại) phần nhiều kỉ niệm.

=> A đúng, vày recalled cũng thường được dùng với memory cùng với nghĩa “gợi nhớ”.B. Sai bởi vì released là “thả ra”

C. Sai vì chưng revised là “ôn lại”, tuy vậy thường được sử dụng với tài liệu, ngôn từ hơn là với kỉ niệm. 

D. Sai bởi vì caught là “bắt lại”, không thường được dùng với “memories”

Từ vựng
8. D

Question 8: At first, John said he hadn’t broken the vase, but later he accepted it.

A. Denied

B. Discussed

C. Protected

D. Admitted

Giải thích 

accept (v): gật đầu đồng ý => John bằng lòng mình đã làm vỡ tung cái bình => D đúng. 

A sai vày denied (từ chối) ngược nghĩa hoàn toàn với Accepted

B. Sai vày đã có công dụng (he accepted it), họ không cần phải bàn (discuss) về nó nữa. 

C sai bởi vì protected (bảo vệ) khác nghĩa cùng với accepted

Từ vựng
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.
9. D

Children brought up in a caring environment tend khổng lồ grow more sympathetic towards others.

A. Loving  

B. Dishonest

C. Healthy

D. Hateful

Giải thích

D đúng vi hateful (đầy căm ghét) trái ngược cùng với caring (quan tâm)

A với C sai bởi loving (thương yêu) với healthy (lành mạnh) bọn chúng mang nghĩa tích cực và lành mạnh giống cùng với caring

B.sai bởi dù dishonest (không trung thực) gồm mang nghĩa tiêu cực đối lập cùng với caring, nhưng bọn chúng không đối nghĩa với nhau (dishonest >

Từ vựng
10. D

It’s quite disappointing that some people still turn a blind eye to acts of injustice they witness in the street.

A. Take no notice of B. Have no feeling for

C. Show respect for D. Pay attention to

Giải thích

turn a blind eye khổng lồ = ignore (v): nhắm mắt làm cho ngơ, lờ đi, không đếm xỉa đến. 

D đúng vày pay attention to là chú ý đến điều gì đó, ngược lại với lờ đi.

A không nên vì take no notice of (không chăm chú đến chiếc gì) đồng nghĩa với từ trong đề bài. 

B. Sai, vì have no feeling for (không có cảm xúc với loại gì) nên không tồn tại liên quan nhiều về khía cạnh nghĩa với các từ vào câu hỏi.

C sai vày dù show respect for (thể hiện sự tôn trọng đối với ai đó) mang tính chất tích cực trái lập với trường đoản cú được cho, tuy vậy chúng không thật liên quan lại về nghĩa.

Từ vựng
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer lớn each of the following questions.
11. A

As they remembered ________ about the danger of getting lost in the forest, the tourists closely followed the tour guide.

A. Being warned

B. Warning

C. Khổng lồ be wanted

D. To warn

Giải thích

Để trả lời câu hỏi này, các bạn cần thay được 2 cấu trúc:

Cấu trúc đi với từ bỏ remember.Remember to V: nhớ phải làm gì
Remember Ving: ghi nhớ đã làm gì.Cấu trúc câu bị động:
tobe + Pii

Dịch câu hỏi: 

Vì bọn họ nhớ _______ về nguy cơ lạc vào rừng, đề xuất những khác nước ngoài này theo gần kề người hướng dẫn viên du lịch du lịch.

Dựa vào văn cảnh trên, ta thấy câu trả lời A: being warned (được cảnh báo) là cân xứng nhất.

Remember being warned: đừng quên đã được cảnh báo

Câu bị động
12. D

Once _________ for viruses, the software can be installed in the school computer system for use.

A. Has tested

B. Is tested

C. Testing

D. Tested

Giải thích

Với thắc mắc này, chúng ta cần cầm cố được kiến thức về cách rút gọn mệnh đề trạng ngữ, và câu bị động.

Câu hỏi ví như được viết khá đầy đủ thì vẫn như sau:

Once the software is tested for viruses, the software can be installed in the school computer system for use. (Sau khi phần mềm được đánh giá vi-rút, phần mềm rất có thể được thiết lập trong hệ thống máy tính của trường để sử dụng.)

Trong trường hợp này, ta có thể rút gọn mệnh đề trạng ngữ nhằm mục đích tránh việc lặp tự “software”.Để rút gọn mệnh đề trạng ngữ, ta yêu cầu nhớ rằng:Once + câu bị động, clause sẽ tiến hành rút gọn gàng thành:

Once + Vpii, clause. Vì vậy, câu hỏi lúc này trở thành:

Once tested for viruses, the software can be installed in the school computer system for use

Rút gọn mệnh đề trạng ngữ
13. B

The teacher entered the room while the students __________ their plan for the excursion.

A. Discuss

B. Were discussing

C. Discussed

D. Are discussing

Giải thích 

Câu này mang kết cấu đặc trưng của thì quá khứ Tiếp diễn, về thời điểm xác minh cô giáo đi vào phòng (Quá khứ) thì học viên đang bàn thảo (đang ra mắt tại thời khắc đó): 

S1 + V-ed + O, while S2 + was/were V-ing + O

Chú ý: một trong những cách sử dụng của thì thừa khứ tiếp nối là: miêu tả hai hành vi đang xảy ra tuy vậy song, đồng thời.

=> B. đúng

Quá khứ Tiếp diễn
14. D

Question 14: His choice of future career is quite similar _________ mine.

A. With

B. At

C. For

D. To

Giải thích 

Ta có cụm từ be similar to: như thể với cái gì đấy => D đúng

Phrasal verb(Từ vựng)
15. B

Question 15: With his good sense of humour, Martin is quite _________ with the students.

A. Popularity

B. Popular

C. Popularise

D. Popularly

Giải thích 

Để hoàn toàn có thể trả lời câu hỏi này, các bạn cần vắt được một các từ liên quan đến “popular”.

tobe popular with somebody: ai đó được ưa chuộng, yêu quý bởi ai. 

Từ vựng
16. B

The residents of the village are living a happy life _________ they lack modern facilities

A. Because of

B. Although

C. Therefore

D. Despite

Giải thích 

Xét về nghĩa của 2 vế: 

Vế 1: bạn dân vào làng đang sinh sống một cuộc sống hạnh phúc

Vế 2: chúng ta thiếu cơ sở vật hóa học hiện đại.

Hai vế có mang ý nghĩa đối lập: “hạnh phúc” với “thiếu thốn” 

=> B. đúng, vày although với nghĩa là mang dù: tuy vậy có không được đầy đủ thì chúng ta vẫn hạnh phúc.

A cùng C sai, vày chúng mang tính chất nguyên nhân kết quả.

D sai do sau Despite buộc phải là Danh tự hoặc các danh từ, cùng Vế 2 là một trong những Mệnh đềCấu trúc nên nhớ:

Although + clause 1, clause 2.Despite + N/Ving, clause.Because of + N/Ving, clause.
Liên từ
17. C

Action films with big stars tend lớn _________ great public attention.

A. Achieve

B. Show

C. Attract

D. Reach

Giải thích

Để trả lời thắc mắc này, chúng ta cần cố rõ một số Collocation phổ biến trong tiếng Anh. Vậy thể:

Attract one’s attention: nóng bỏng sự để ý của ai đó

=> C đúng, vị những bộ phim truyền hình lớn thường mê say sự chú ý của công bọn chúng (public attention)

Collocation (từ vựng)
18. C

This is ________ most beautiful tuy vậy I’ve ever listened to.

A. An

B. A

C. The

D. Ø

Giải thích

Với thắc mắc này, các bạn cần vậy rõ kiến thức và kỹ năng liên quan mang đến ngữ pháp đối chiếu nhất:

Với tính từ ngắn: S + tobe + the + adj_estVới tính tự dài: S + tobe + the + most adj

Câu có áp dụng phép đối chiếu nhất với Tính tự dài: the most + Adj => C đúng

Mạo từ

So sánh tuyệt nhất với Tính tự dài

19. D

The scientists are working on a drug capable of __________ the spread of cancerous cells.

A. Arresting

B. Catching

C. Seizing

D. Grasping 

Giải thích

Tất cả phần đông từ này đều có nét tức là “bắt, nắm giữ được thiết bị gì đó” tuy nhiên đồng thời chúng cũng có thể có những điểm khác biệt:

Yêu cầu đề bài: tác dụng của một một số loại thuốc: rất có thể dừng lại sự phủ rộng của tế bào ung thư. 

arresting: bắt giữ, ngăn ngừa sự phạt triểncatching: nắm, giữ lại lấy, bắt kịp, thep kịpseizing: chộp lấy, chiếm đoạtgrasping: giữ chặt, dính chặt

=> A đúng

Từ vựng
20. A

The little boy took an instant liking to lớn his babysitter __________. 

A. Upon their first meeting

B. Before he first met her

C. Prior khổng lồ their first meeting

D. As soon as he meets her

Giải thích

Xét vè nghĩa: Cậu nhỏ nhắn này thích tín đồ trông trẻ ngay chớp nhoáng => cậu bé nhỏ thích anh/cô ấy ngay sau khi họ gặp nhau.

=> B, C sai vị “before” và “prior” đa số mang ý là “trước” => sai

=> D sai vì chưng “as soon as” mang tính giả định: đến khi nào cẩu gặp anh/cô ấy => chưa gặp => sai

=> A đúng, do upon là “trong” => bọn họ đã gặp trong cuộc gặp mặt mặt.

 
21. A

It’s time he acted like a _________ adult và stopped blaming others for his wrongdoings

A. Responsible (adj): có trách nhiệmB. Sociable (adj): hòa đồng
C. Believable (adj): xứng đáng tin cậy
D. Suitable (adj): phù hợp

Giải thích 

stopped blaming others for his wrongdoings – hoàn thành đổ lỗi sai của mình cho tất cả những người khác. 

Dựa vào ngữ cảnh của câu, ta phải một tính từ mang nghĩa “có trách nhiệm/biết chịu đựng trách nhiệm”. Vì thế đáp án A. Responsible là đáp án thiết yếu xác

Từ vựng
22. B

We __________ on a field trip if the weather is fine this weekend.

A. Could have gone

B. Will go

C. Would go

D. Went

Giải thích

Câu dùng cấu trúc câu đk loại 1 với tín hiệu động từ “is” của mệnh đề If được phân chia ở thì bây giờ đơn, nên động từ ngơi nghỉ mệnh đề thiết yếu phải được phân tách ở thì tương lai đơn.

Cấu trúc nên nhớ:If + S1 + V(s/es), S2 + will + Vinf

=> B. đúng

Câu điều kiện loại 1
23. D

One recipe for success is khổng lồ stay focused and _________ yourself khổng lồ whatever you do.

A. Apply

B. Attach

C. Assign

D. Adhere

Giải thích

Để trả lời thắc mắc này, chúng ta cần gắng được một vài collocations thông dụng trong giờ Anh

Vị trí vị trí trống của câu trên bắt buộc một hễ từ phối hợp cùng các “yourself lớn whatever you do”. Đồng thời, ta thường dùng cụm đụng từ “apply oneself to something/on doing something” để mô tả ý “cố cầm hết sức”. 

=> A đúng.

Dưới đó là một số collocation với những đáp án còn lại:

Apply:1. Apply pressure on something2. Apply makeup
Attach:
1. Attach files2. Attach importance
Assign:
1. Assign a task to lớn somebody2. Assign a label to lớn something Adhere:1. Adhere to lớn rules2. Adhere lớn principles
Collocation (Từ vựng)
24. C

It’s not my ________ to lớn tell you how lớn run your life, but I think you should settle down và have a family.

A. Work

B. Chore

C. Job

D. Career

Câu trên vẫn muốn diễn đạt ý “Không phải việc của tôi…” với từ bỏ “việc” với ý trừu tượng cần ta có thể dùng danh trường đoản cú “job” hoặc “business”. => C đúng

Từ vựng
Read the following passage và mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 25 to lớn 29.

Becoming an independent language learner

In an educational context, the term ‘learner independence’ has gained increasing importance in recent years. It is of particular (25) __________ to lớn language learning and commonly refers khổng lồ the way students confidently control và organise their own language learning process. While some people seem to have an almost (26) __________ flair for languages, others have lớn rely on strategies khổng lồ maximise their skills & leam a foreign language more effectively.

The main thing lớn remember is that becoming a truly independent learner ultimately depends above all on taking responsibility for your own learning & being prepared to take every opportunity available to you lớn learn. You also increase your chances of (27) ___________ by learning according to your own needs & interests, using all available resources. Research shows that learners (28) ___________ adopt this approach will undoubtedly manage khổng lồ broaden their language abilities considerably and, (29) ___________, are more likely to achieve their objectives in the longer term. 

(Adapted from “Complete Advanced” by Laura Mathews & Barbara Thomas)

25. B

In an educational context, the term ‘learner independence’ has gained increasing importance in recent years. It is of particular (25) __________ to language learning & commonly refers khổng lồ the way students confidently control và organise their own language learning process.

A. Resemblance (between/ to): sự như thể nhau = similarity to

B. Acceptance: sự chấp nhận

C. Relevance (of/ to): liên quan liêu đến

D. Acquaintance: tín đồ quen

Giải thích

Tạm dịch: Trong toàn cảnh giáo dục, thuật ngữ hòa bình người học đã đạt được tầm đặc trưng ngày càng tăng trong những năm gần đây. Nó liên quan đặc trưng đến bài toán học ngữ điệu và thường đề cập đến cách thức.

Từ vựng
26. D

While some people seem lớn have an almost (26) _________ flair for languages, others have lớn rely on strategies to lớn maximise their skills and learn a foreign language more effectively.

A. Habitual (adj): thói quen

B. Spiritual (adj): tinh thần

C. Perceptive (adj): dìm thức

D. Instinctive (adj): bản năng

Giải thíchVới câu hỏi này, nhằm trả lời, các bạn cần phải nắm được nét nghĩa của các đáp án, để hoàn toàn có thể chọn được đáp án phù hợp.Trong toàn cảnh này, đáp án cân xứng nghĩa là đáp án B. Instinctive.

Trong bài nói tới những bạn học ngôn ngữ xuất sắc bẩm sinh so với những người dân cần sử dụng các chiến lược để nâng cao kỹ năng học ngôn ngữ của họ. 

Từ “instinctive ” tức là một cái nào đấy đến một phương pháp tự nhiên, ko cần suy nghĩ hay nỗ lực có ý thức. Vày đó, “instinctive” là từ phù hợp nhất để sử dụng trong ngữ cảnh này vị nó phản nghịch ánh ý tưởng phát minh về tài năng học ngôn ngữ tự nhiên.

Từ vựng
27. DYou also increase your chances of (27) ___________ by learning according lớn your own needs & interests, using all available resources.A. SuccessfullyB. Successful
C. Succeed
D. Success

Giải thíchSau giới tự of thì luôn là một Danh tự => D đúng

Loại từ
28. AResearch shows that learners (28) ___________ adopt this approach will undoubtedly manage to lớn broaden their language abilities considerably and, (29) ___________, are more likely khổng lồ achieve their objectives in the longer term.A. WhoB. Why
C. Where
D. Which

Giải thíchVới câu hỏi này, các bạn cần vắt được kỹ năng liên quan đến những đại từ quan hệ giới tính trong tiếng Anh.Trong câu này, đáp án đúng là A. Who, chính vì đại từ quan hệ giới tính who này được sử dụng để giúp người đọc khẳng định được những người ngày là những người dân nào.Những đại từ khác như, when/where/which, ko được áp dụng để bổ sung thông tin cho đối tượng người tiêu dùng là nhỏ người.

Mệnh đề quan tiền hệ
29. AResearch shows that learners (28) ___________ adopt this approach will undoubtedly manage to broaden their language abilities considerably and, (29) ___________, are more likely khổng lồ achieve their objectives in the longer term.A. As a result
B. In contrast
C. Though
D. Because

Giải thíchVới thắc mắc này, chúng ta cần thế được kiến thức và kỹ năng liên quan liêu đến các đại từ tình dục trong tiếng Anh.Trong câu này, đáp án và đúng là A. Who, cũng chính vì đại từ tình dục who này được sử dụng để giúp đỡ người đọc xác minh được những người ngày là những người nào.Những đại từ khác như, when/where/which, không được áp dụng để bổ sung thông tin cho đối tượng người tiêu dùng là nhỏ người.

Liên từ
Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer khổng lồ each of the questions from 31 lớn 35.

Tribal tourism is a relatively new type of tourism. It involves travellers going khổng lồ remote destinations, staying with local people và learning about their culture & way of life. They stay in local accommodation, share facilities with local people, & join in with meals & celebrations. At the moment, less than one percent of holidays are tribal tourism holidays, but this is set lớn change.

Tribal tourism is often compared with foreign exchange visits. However, a foreign exchange involves staying with people who often cốt truyện the same values. Tribal tourism takes visitors lớn places where the lifestyle is very different from that in their trang chủ location. Those who have been on a tribal holiday explain that experiencing this lifestyle is the main attraction. They say that it offers them the chance lớn live in a way they never have before.

So, is it possible to lớn experience an exotic culture without harming it in some way? “With a bit of thought, we can maximise the positive influences & minimise the negative,” says travel company director Hilary Waterhouse. “The most important thing for a tribal tourist is khổng lồ show respect for, learn about, & be aware of, local customs and traditions. Always remember you’re a guest.

30. B

Which best serves as the title for the passage?

A. An Old Tourist Destination

B. Holidays with a Difference

C. Different Customs of a Tribe

D. Peak Holiday Seasons

Giải say đắm B. đúng, vì chưng bài diễn tả du lịch bộ lạc không khác gì mấy với du lịch thường, nhưng có những điểm bắt đầu lạ.

A sai, vì chưng ngay câu đầu: “Tribal tourism is a relatively new type of tourism.” => du ngoạn bộ lạc cần thiết cũ được. 

C sai, vì phần lớn cả bài xích đều nói tới dịch vụ phượt của cỗ lạc, văn bản của đoạn 3 với 4 trọn vẹn không nói gì mang lại phong tục ví dụ của cỗ lạc. 

D sai, bởi vì trong bài bác không nhắc tới đỉnh điểm mùa du lịch. 

Main idea
31. AThe word “they” in paragraph 1 refers to A. Travellers

B. Facilities  

C. Local people

D. Remote destinationsGiải thíchĐoạn vào bài: “It involves travellers going lớn remote destinations, staying with local people & learning about their culture and way of life. They stay in local accommodation, share facilities with local people, and join in with meals và celebrations.”

A đúng, vì chỉ bao gồm khách du lịch mới rất có thể trải nghiệm với ở với người địa phương với tham gia (join in) vào các bữa nạp năng lượng và tiệc của họ.

Câu hỏi suy luận
32. CAccording to lớn paragraph 2, what is the main attraction of tribal tourism?A. Tourists can stay with people of the same values.

B. Tourists can interact with other foreign visitors.

C. Tourists can experience a different lifestyle.

Xem thêm: Bài Học Vàng Về Hôn Nhân Từ Những Người Nổi Tiếng Bí Ẩn Nhất Của Showbiz Việt

D. Tourists can explore beauty spots in remote areas.Giải thíchĐể trả lời cho dạng câu hỏi này, các bạn cần xác minh được từ khoá trong câu hỏi, qua đó có thể xác định được đoạn đề nghị đọc.“Tribal tourism takes visitors to lớn places where the lifestyle is very different from that in their home location. Those who have been on a tribal holiday explain that experiencing this lifestyle is the main attraction.” => C đúng

Câu hỏi tin tức chi tiết
33. C

The word “divided” in paragraph 3 is closest in meaning khổng lồ _________. 

A. Similar: tương tự

B. Important: quan lại trọng

C. Different: không giống biệt

D. Interesting: thú vị

Giải thích

divided (adj): tách biệt. => divided opinion (n): chủ kiến trái chiều. 

=> C đúng

Từ vựng
34. B

According to lớn Hilary Waterhouse, the most important thing for a tribal tourist is to lớn ______. 

A. Forget about negative experiences

B. respect local customs & traditions

C. Learn about other guests

D, be accompanied by other travellers

Giải thíchVới dạng thắc mắc này, các bạn cần đọc bài và khẳng định thông tin trong số đáp án dành được đề cập cho trong đoạn văn xuất xắc không.Đoạn vào bài: “With a bit of thought, we can maximise the positive influences và minimise the negative,” says travel company director Hilary Waterhouse. “The most important thing for a tribal tourist is khổng lồ show respect for, learn about, và be aware of, local customs và traditions. Always remember you’re a guest. 

A. Quên đi phần lớn trải nghiệm tiêu cực

B. Kính trọng phong tục tập quán địa phương

C. Khám phá về gần như vị khách khác

D. đi cùng với những khác nước ngoài khác

=> B. đúng

Câu hỏi thông tin chi tiết
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the questions from 35 to 42

E-waste is being produced on a scale never seen before. Computers and other electronic equipment become obsolete in just a few years, leaving customers with little choice but khổng lồ buy newer ones to keep up. Millions of tons of computers, TVs, smartphones, and other equipment are discarded each year. In most countries, all this waste ends up in landfills, where it poisons the environment- e-waste contains many toxic substances such as lead, mercury, và arsenic that leak into the ground.

Recycling is the ideal solution lớn the problem. E-waste contains significant amounts of valuable metals lượt thích gold and silver that make it attractive to lớn recycle. In theory, recycling gold from old computers is more efficient- & less environmentally destructive than digging it from the earth. The problem is that a large percentage of e-waste dropped off for recycling in wealthy countries is sold và diverted khổng lồ the developing world, posing an increasing threat khổng lồ the health of the people there.

To address the problem of the international trade in e-waste, 170 nations signed the 1989 Basel Convention, an agreement requiring that developed nations notify developing nations of hazardous waste shipments coming into their countries. Then, in 1995 the Basel Convention was modified lớn ban hazardous waste shipments khổng lồ poor countries completely. Although the ban hasn’t taken effect, the European Union, where recycling infrastructure is well developed, has already written it into their laws. One law holds manufacturers responsible for the safe disposal of electronics they produce.

Companies lượt thích Creative Recycling Systems in Florida, the USA, are hoping to profit from clean e-waste recycling. The key lớn their business is a huge, building-size machine able to separate electronic products into their component materials. As the machine’s steel teeth break up e-waste, all the toxic dust is removed from the process. This machine can handle some 70,000 tons of electronics a year. Although this is only a fraction of the total, it wouldn’t take many more machines lượt thích this khổng lồ process the entire USA’s output of high-tech trash.

Unfortunately, under current policies, domestic processing of e-waste is not compulsory, and while shipping waste abroad is ethically questionable, it is still more profitable than processing it safely in the USA. Creative Recycling Systems is hoping that the US government will soon create laws deterring people from sending e-waste overseas.

35. D

Which best serves as the title for the passage?

A. Waste Recycling: A Storm in a Teacup

B. Domestic Recycling: Pros and Cons

C. E-waste- An Export Commodity of the Future D. E-waste- A Mess khổng lồ Clear up

Giải thíchVới dạng câu hỏi này, các bạn nên để sau cuối hãy làm, cũng chính vì đây là dạng thắc mắc yêu cầu bạn cần hiểu về nội dung tổng quát của bài bác đọc. Từ bỏ đó, hoàn toàn có thể đặt tiêu đề đúng nhất cho đoạn đọc.Với bài đọc này, nó nói đến số lượng lớn những chất thải năng lượng điện tử và cách xử lý lằng nhằng của nó => D phù hợp nhất

Hỏi về tiêu đề
36. A

The word “obsolete” in paragraph 1 is closest in meaning to lớn ________.

A. Outdated: lỗi thời

B. Inaccurate: không chủ yếu xác

C. Broken: lỗi hóc

D. Incomplete: không trả thiện

Giải thích

obsolete (adj): lỗi thời; quá hạn

=> A đúng 

Từ vựng
37. D

As stated in paragraph 2, a large percentage of e-waste meant for recycling in the developed countries ________.

A. Is buried deep in the soil at landfills

B. Contains all valuable metals except gold

C. Is later recycled in local factories

D. Is eventually sent khổng lồ developing nations

Giải thích

Đoạn trong bài: “The problem is that a large percentage of e-waste dropped off for recycling in wealthy countries is sold and diverted to lớn the developing world, posing an increasing threat lớn the health of the people there.” => D đúng

Câu hỏi thông tin chi tiết
38. D

The word “notify” in paragraph 3 is closest in meaning to ________. 

A. Assure: bảo đảm an toàn

B. Notice: chăm chú

C. Excuse: xin lỗi

D. Inform: thông báo

notify: thông tin => D đúng

Từ vựng 
39. A

The word “it” in paragraph 3 refers to lớn ________.

A. The ban

B. Recycling infrastructure

C. The European Union

D. The Basel Convention

Giải thích

Trong bài: “Although the ban hasn’t taken effect, the European Union, where recycling infrastructure is well developed, has already written it into their laws.”

“it” đã làm được “ký thành” (written into) phương pháp => it đã phải là một trong những thứ hoàn toàn có thể “ký thành” văn bạn dạng được => A đúng

Câu hỏi suy luận
40. D

According to lớn the European Union’s laws, electronics manufacturers are required khổng lồ ________.

A. Nâng cấp their recycling infrastructure regularly

B. Sell their e-waste lớn developed nations only

C. Sign the Basel Convention

D. Take responsibility for disposing of their products safely

Giải thích 

Trong bài: “One law holds manufacturers responsible for the safe disposal of electronics they produce.” => D đúng

Câu hỏi suy luận
41. D

Which of the following statements is TRUE, according khổng lồ the passage?

A. The USA’s total e-waste output đầu ra amounts to lớn 70,000 tons per year.

B. Creative Recycling Systems has made a fortune from their recycling machine.

C. The Basel Convention originally banned the import of high-tech trash into European countries.

D. Shipping e-waste abroad yields greater profit than recycling it safely in the USA.

Giải thích 

Trong bài: “Unfortunately, under current policies, domestic processing of e-waste is not compulsory, và while shipping waste abroad is ethically questionable, it is still more profitable than processing it safely in the USA.” => D đúng

Câu hỏi True/ Not True
42.B

Which of the following can be inferred from the passage?

A. Most countries have made enormous efforts to lớn manage their e-waste exports.

B. Legislative action is fundamental to lớn solving the problem of e-waste effectively.

C. Strict laws against sending e-waste abroad have recently been upheld in Florida.

D. Developing nations benefit more from the trade in e-waste than their developed counterparts.

Giải thích 

Trong bài: “Creative Recycling Systems is hoping that the US government will soon create laws deterring people from sending e-waste overseas.” => B. đúng

 
Mark (he letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
43. B

Peter moved abroad for a fresh start. He regrets it now.

A. If only Peter had moved abroad for a fresh start.

B. Peter wishes he hadn’t moved abroad for a fresh start.

C. If Peter moved abroad for a fresh start, he would regret it.

D. Peter regrets not having moved abroad for a fresh start ,

Dịch đề bài: Peter đưa ra nước ngoài cho một bắt đầu mới. Bây giờ anh ấy đang hối hận.

A. Peter cầu anh ấy đang không chuyển ra nước ngoài cho một khởi đầu mới. (Đúng nghĩa, đúng cấu trúc)

B. Giả dụ Peter chuyển ra quốc tế cho một mở màn mới, anh ấy sẽ ăn năn hận. (Sai nghĩa)

C. Peter hối tiếc vì đã không chuyển ra quốc tế cho một mở màn mới. (Sai nghĩa – sự thật là đã gửi ra nước ngoài)

D. Giá bán như Peter đã gửi ra nước ngoài cho một mở đầu mới. (Sai nghĩa – như C)

 
44. D

Smartphones are becoming reasonably priced. New applications make them more appealing.

A. Appealing though smartphones are with new applications, they are becoming less affordably priced.

B. Whatever new applications smartphones have, they are becoming more appealing with reasonable prices.

C. No matter how reasonable the prices of smartphones are, they are not so appealing with new applications.

D. Not only are smartphones becoming more affordable but, with new applications, they are also more appealing.

Giải thích 

Tạm dịch: Điện thoại thông minh đã ngày càng tất cả giá hợp lý hơn. Các ứng dụng mới khiến cho chúng lôi cuốn hơn.

*Xét những đáp án:

A. Bất kể smartphone thông minh có tính năng mới nào, chúng phần lớn trở nên hấp dẫn hơn với chi tiêu hợp lý. => sai về ngữ nghĩa.

B. Mặc dù giá của smartphone thông minh phải chăng thế nào, bọn chúng không quá hấp dẫn với các tính năng mới. => không nên về ngữ nghĩa.

C. Khoác dù điện thoại cảm ứng thông minh có những tính năng mới hấp dẫn hơn, nhưng chúng đang trở cần có giá rẻ hơn. => không nên về ngữ nghĩa.

D. Đúng về cả câu trả lời và ngữ nghĩa. (Điện thoại thông minh không chỉ là có giá hợp lý và phải chăng mà bọn chúng còn thu hút hơn với những tính năng mới.)

Cấu trúc Not only – But also
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions.
45. A

It was wrong of you khổng lồ criticise your son in front of his friends.

A. You shouldn’t have criticised your son in front of his friends.

B. You must have criticised your son in front of his friends.

C. You mightn’t have criticised your son in front of his friends.

D. You could have criticised your son in front of his friends.

Giải thích 

shouldn’t have + Vpii: xứng đáng lẽ ra kiêng kị gì (nhưng đã có tác dụng trong quá khứ)must have + Vpii: chắc rằng đã làm cho gìmightn’t have + Vpii: rất có thể đã không làm gìcould have + Vpii: có thể đã có tác dụng gì

Tạm dịch: Thật sai lầm khi ông chỉ trích đàn ông trước mặt anh em của nó.

A. Ông đáng lẽ ra không nên chỉ trích nam nhi trước mặt anh em của nó.B. Ông có lẽ rằng đã chỉ trích nam nhi của mình trước mặt bạn bè của nó.C. Ông có thể đã không chỉ là trích con trai mình trước mặt anh em của nó.D. Ông có thể đã chỉ trích con trai của mình trước mặt đồng đội của nó.

=> A đúng

Câu so sánh
46. A

My father likes reading newspapers more than watching TV.

A. My father doesn’t like watching TV as much as reading newspapers.

B. My father likes watching TV more than reading newspapers.

C. My father doesn’t like reading newspapers as much as watching TV.

D. My father likes watching TV as much as reading newspapers.

Giải thích

Kiến thức: 

Câu trúc đối chiếu hơn: S + V + O1 + đối chiếu hơn của trạng tự + THAN + O2

Câu trúc so sánh bằng: S + V + O1 + as + adv + as + O2

Tạm dịch: bố tôi thích lướt web hơn là xem TV.

A. Bố tôi không ưng ý xem TV như hiểu báo.

B. Bố tôi thích hợp xem TV hơn phát âm báo.

C. Tía tôi ko thích đọc báo như coi TV.

D. Bố tôi ưng ý xem TV như phát âm báo.

Các câu trả lời B, C, D sai về nghĩa. => A đúng

Cấu trúc so sánh
47. B

“How long have you lived here, Lucy?’’ asked Jack.

A. Jack asked Lucy how long did she live here.

B. Jack asked Lucy how long she had lived there.

C. Jack asked Lucy how long she lived here

D. Jack asked Lucy how long had she lived there

Giải thích

Kiến thức: trong câu loại gián tiếp, khi rượu cồn từ tường thuật sinh hoạt thì quá khứ đơn (asked), ta thực hiện các đưa đổi:

S + asked + O + wh – word + S + V (lùi thì)

– have lived => had lived

– you => she

– here => there

Tạm dịch: “Bạn sẽ sống tại chỗ này bao lâu rồi Lucy?” – Jack hỏi.

=> Jack hỏi Lucy cô ấy vẫn sống tại chỗ này được bao lâu rồi. => B. đúng

Thì vượt khứ đơn
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
48. B

At the beginning of the ceremony, there was a respectable 

A B

one-minute silence in remembrance of the victims of the 

C

earthquake.

D

Giải thích

B. Sai, vì:

respectable (adj): xứng đáng kính, dùng để mô tả người => không hợp lý 

=> sửa lại thành respectful (adj): thanh minh sự kính trọng

Từ vựng
49. A

My mother gets up usually early to prepare breakfast for 

A B C

the whole family.

C

Giải thích 

A sai, vày trạng từ bỏ chỉ tần suất luôn đứng sau hễ từ thường xuyên => sửa lại thành usually gets up

Trạng từ
50. B

The money raised in the appeal will use to lớn help those in 

A B

need in remote areas.

D

B. Sai, do xét theo nghĩa thì ta đề xuất chia Động từ bỏ use sống dạng bị động (số tiền đã có quyên góp sẽ được dùng…) => sửa lại thành will be used.

Thể bị động

Vậy là chúng ta đã thuộc IZONE trải qua được hết đề thi này rối đó. Các bạn có hài lòng với phương pháp giải của tụi mình không? Hãy cho IZONE biết nhé! chúc các bạn thi xuất sắc và đạt được hiệu quả bạn hàng mong ước!

Được review là môn “dễ thở” nhất trong 3 môn Toán, Anh, Văn, đề thi giờ đồng hồ Anh THPT đất nước 2019 có độ nặng nề vừa yêu cầu và mang ý nghĩa phân loại trình độ thí sinh cao. Không giống với độ cạnh tranh của đề thi năm 2018, năm 2019 đề thi giờ Anh tất cả format tựa như với đề minh họa và những kiến thức mà những em đã có học bên trên lớp. Vậy nên, các học sinh trung bình hoặc học thuộc ban A vẫn có thể dễ dàng đạt điểm trên trung bình giả dụ ôn tập tường tận và chuyên chỉ. Với các học viên xuất nhan sắc hoặc chuyên Anh, gồm tầm 3 -4 câu cải thiện để đem điểm 10. Tuy vậy, câu hỏi giảm hẳn độ nặng nề so cùng với năm 2018 cũng đã khiến nhiều sĩ tử thở phào vơi nhõm do đề tương đối vừa mức độ và bao gồm sự phân hóa rõ ràng. Các bạn cùng xem qua đề thi tiếng Anh THPT tổ quốc 2019 do Tiếng Anh Tốt tổng phù hợp nhé!


Mục lục bài bác viết

Toggle


Đề thi kèm đáp án

*
Đề thi tiếng Anh THPT đất nước năm 2019Hình 1. Câu 1 mang lại câu 7 (Mã 401)Hình 2. Câu 8 mang lại câu 13 (Mã 401)Hình 3. Câu 14 cho câu 24 (Mã 401)Hình 4. Câu 25 cho câu 29 (Mã 401)Hình 5. Câu 30 cho câu 34
*
Hình 6. Sau câu 34 (Mã 401)Hình 7. Câu 35 đến câu 42Hình 8. Câu 43 mang đến câu 45Hình 9. Câu 46 mang lại câu 50Link sở hữu Mã đề 401 (Tải về bản word)

*
Đáp án Mã đề 401Hình 1. Câu 1 đến câu 10 (Mã đề 402)Hình 2. Câu 11 mang lại câu 16 (Mã đề 402)Hình 3. Câu 17 mang đến câu 25 (Mã đề 402)Hình 4. Câu 26 cho câu 30 (Mã đề 402)Hình 5. Câu 31 mang đến câu 37 (Mã đề 402)
*
Hình 6. Sau câu 37 (Mã đề 402)Hình 7. Câu 38 đến câu 42 (Mã đề 402)Hình 8. Câu 43 cho câu 45 (Mã 402)Hình 9. Câu 46 đến câu 50 (Mã 402)

Link mua Mã đề 402 (Tải về bạn dạng word)

*
Đáp án Mã đề 402

Link cài đặt Mã đề 403 (Tải về bạn dạng word)

*
Đáp án Mã đề 403

Link mua Mã đề 404 (Tải về bản word)

*
Đáp án Mã đề 404

Lời Kết 

Các chúng ta có dấn xét ra làm sao về độ nặng nề của đề thi giờ đồng hồ Anh THPT tổ quốc 2019? Hãy cùng chúng mình trao đổi về đề thi môn giờ Anh trong năm này ở bên dưới nhé. Nếu các bạn cần tìm hiểu thêm kiến thức liên quan đến giờ Anh và sẵn sàng cho kì thi THPT đất nước vào năm sau thì hãy ghé thăm Tiếng Anh giỏi để học nhiều hơn thế nữa về giờ đồng hồ Anh nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *